Telefon
WhatsApp
EXON |

SARS-Cov2 RealTime PCR Tespit Kiti

Görüntülenme: 2629

SARS-CoV-2 (Covid19) tanısı için klinik kriterlere uyan bireylerden alınan serum, alt solunum yolu örnekleri (bronkoalveolarlavaj, balgam, trakeal aspirat) ve üst solunum yolu örnekleri (nazofaringeal sıvılar ve sürüntü) ya da tanısal amaçlıdır. Bireylerden alınan örneklerden izole edilen RNA kullanılarak hedef nükleik asitlerin çoğaltılması esasına dayanan kittir.

Reaksiyon süresi ortalama 1 saattir. Bu süre kullanılan Real Time PCR cihazının marka ve modeline göre daha uzun/daha kısa olabilir. RT-qPCRMix Ters Transkriptaz enziminde bulunan açık, ayrı bir RT adımı gerektirmez, doğrudan RNA örneği ile çalıştırılabilir.

 

Seha Medikal

Sipariş Formu